”Ett problem kommer sällan ensamt –

– dyslexi i kombination med andra utmaningar.”
På uppdrag av Föräldraföreningen för dyslektiska barn, skall vi arrangera en föreläsning i Stockholm hösten 2020. Men liksom med så mycket annat detta år, blir föreläsningen uppskjuten till den 25 mars 2021 på grund av COVID-19.
Föreläsare är Lisbeth Iglum Rönhovde, specialpedagog och författare till bl.a boken ”Det finns ord bakom bokstäverna”