VÅRA BÖCKER

(alla priser inkl moms)

Specialpedagog och  FÖRFATTAREN

LISBETH IGLUM RÖNHOVDE

Norska författarinnan och specialpedagogen Lisbeth Iglum Rönhovde har lång erfarenhet av att  undervisa både på specialskolor och vanliga skolor, som konsulent vid Torshovs kompetenscenter och på senare år inom PP-tjänsten i Norge. Hon blev ett känt namn i Sverige då hennes bok ”Om de bara kunde skärpa sig.” gavs ut på Studentlitteratur 1999. (Reviderad upplaga 2006, ISBN 91-44-00277-7.)

Hon har skrivit ett stort antal böcker, alla med tonvikt på barn/ungdomar med olika svårigheter – mestadels neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med dessa böcker vill hon förmedla kunskap – både för den drabbade och för närstående i ett format som är åtkomligt och lättläst trots ämnenas komplexitet. Hon förmedlar också information om senaste forskning, samt inte minst, pedagogiska ”verktyg” synnerligen viktiga för de som i sitt arbete möter dessa barn och ungdomar. Lisbeth är också en uppskattad föreläsare både i Norge, Danmark och Sverige. Tillsammans anordnar vi seminarier och föreläsningar för t.ex elevassistenter, lärare och föräldrar.