Vi tror på att sprida kunskap och skapa en positiv inverkan genom tillgänglig information.

Vi förstår vikten av kunskap och stöd för både individen och dess omgivning när det gäller olika NFP-diagnoser. Våra böcker är lättlästa och fokuserar på diagnoser som ADHD, tics och Tourette, AST och dyslexi. Böckerna är skrivna för att vara lätta att förstå samtidigt som de ger djupgående information om NPF-diagnoser. Oavsett om du själv lever med en NPF-diagnos eller är anhörig, så erbjuder böckerna konkreta tips och råd som kan vara till nytta i vardagen.

De flesta av våra böcker är skrivna av specialpedagogen Lisbeth Iglum Rönhovde och översatta av vår VD Gunilla Radu.

Vi erbjuder just nu ca 40% rabatt på alla böcker. Lägg din beställning via mejl till [email protected]

Bokomslaget till Sociala antenner

Sociala antenner

150,00 kr
(Ordinarie pris: 243,00 kr)

“Sociala antenner – att förstå vad andra tänker och känner” är en handbok för ungdomar om autismspektrumtillstånd (AST)

Boken är utgiven i Sverige med stöd från Stiftelsen Autism samt från Riksförbundet Attention.

Bokomslaget till boken Tål mina TICS, tack!

Tål mina TICS, tack!

150,00 kr
(Ordinarie pris: 243,00 kr)

”Tål mina TICS, tack!” är en bra bok för den som har tics eller Tourette syndrom, men också för familj, vänner, lärare och andra personalgrupper som kommer i kontakt med barn och unga i sitt arbete.

Bokomslaget till Tio tankar i huvudet men ingenting på pappret

Tio tankar i huvet

150,00 kr
(Ordinarie pris: 243,00 kr)

”Tio tankar i huvet, men ingenting på pappret” riktar sig till ungdomar och innehåller både teori och praktiska råd om ADHD. Boken är skriven på ett språk som gör den lättläst, inte bara för ungdomar, utan även för föräldrar, syskon och fackfolk som önskar en snabb och enkel introduktion i ett annars stort och komplicerat ämne. 

Boksomslaget till Det finns ord bakom bokstäverna.

Det finns ord bakom bokstäverna!

150,00 kr
(Ordinarie pris: 243,00 kr)

Känner du någon som har diagnosen dyslexi eller kämpar du kanske själv med bokstäver och ord? Många framgångsrika personer har dyslexi – men få personer vet vad det innebär. Den här boken riktar sig till dig som har dyslexi, klasskamrater, syskon och föräldrar.

Bokomslaget till Tätt intill

Tätt intill – hela dagen! Handbok för elevassistenter

150,00 kr
(Ordinarie pris: 243,00 kr)

”Tätt intill – hela dagen. Handbok för elevassistenter i skolan” är en handbok som alla elevassistenter borde ha i bokhyllan, men också en praktisk hjälp för rektorn att sätta i handen på en ny elevassistent.

Specialpedagog och  FÖRFATTAREN

LISBETH IGLUM RÖNHOVDE

Norska författarinnan och specialpedagogen Lisbeth Iglum Rönhovde har lång erfarenhet av att  undervisa både på specialskolor och vanliga skolor, som konsulent vid Torshovs kompetenscenter och på senare år inom PP-tjänsten i Norge. Hon blev ett känt namn i Sverige då hennes bok ”Om de bara kunde skärpa sig.” gavs ut på Studentlitteratur 1999. (Reviderad upplaga 2006, ISBN 91-44-00277-7.)

Hon har skrivit ett stort antal böcker, alla med tonvikt på barn/ungdomar med olika svårigheter – mestadels neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Med dessa böcker vill hon förmedla kunskap – både för den drabbade och för närstående i ett format som är åtkomligt och lättläst trots ämnenas komplexitet. Hon förmedlar också information om senaste forskning, samt inte minst, pedagogiska ”verktyg” synnerligen viktiga för de som i sitt arbete möter dessa barn och ungdomar. Lisbeth är också en uppskattad föreläsare både i Norge, Danmark och Sverige. Tillsammans anordnar vi seminarier och föreläsningar för t.ex elevassistenter, lärare och föräldrar.