Konferens

Nytt datum kommer!

Samsjuklighet och hur neurofeedback kan vara ett stöd för att kunna påbörja samtalsbehandling.

Helhet i bemötande och behandling av samsjuklighet innan förändringshjulet börjat snurra.

Studier visar att 20–30 procent av dem som är aktuella i vården för sin psykiska sjukdom också har ett skadligt bruk eller beroende*. Vid samsjuklighet interagerar sjukdomstillstånden, vilket komplicerar behandlingen och kan försämra utvecklingen av båda tillstånden. Hur kan Neurofeedback vara behjälplig?

Föreläsare och presentatörer
Agneta Björck, leg sjuksköterska och föreläsare med fokus samsjuklighet och bemötande
Dr.Ing.Bernhard Wandernoth, grundare och verkställande direktör BEEmedic
Gunilla Radu, utbildare i Neurofeedback
Representanter från sjukhuset i Kristiansand, Norge, där man länge använt neurofeedback i behandlingen av patienter med samsjuklighet, m.fl 

Konferensen är en lunch-till-lunch konferens, där vi startar med gemensam lunch dag ett, och avslutar med lunch dag två.

*Samsjuklighetsutredningen – en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med samsjuklighet. SOU 2021:93 

Mer information och anmälan

Har du frågor? Vänligen kontakta [email protected]