TRÄNA HJÄRNAN MED NEUROFEEDBACK

Neurofeedback är ett datoriserat träningsprogram  med vars hjälp man kan träna och reglera hjärnans mönster till bättre funktion, fokus och balans. Man kan se det som en slags fysisk träning för hjärnan som utmanar den till att fungera bättre.

Det är en metod som kan hjälpa vid tillstånd som ADHD, ADD, migrän, tics, stamning, posttraumatisk stress och andra stressrelaterade symptom. Man behöver inte ha någon diagnos, men det är heller inget hinder, och Neurofeedback kan vara ett komplement – eller en möjlighet – till annan behandling eller samtalsterapi.

Neurofeedback används också i syfte att nå högsta möjliga resultat inom olika idrotter, s.k. peak performance.

Hur går neurofeedback till?

Vid det första besöket får du berätta om vad som ställer till besvär för dig i vardagen och vad du önskar förbättra och/eller förändra. Vi berättar hur neurofeedback går till och vi gör upp en plan med målsättning för vad du önskar uppnå.  Besöket tar ca 45 minuter.

Du får sedan göra en självskattning av dina symptom, så att vi noggrant kan följa upp vad som händer under behandlingens gång. Det finns också möjlighet att göra en datoriserad test (kallad Qik-test) vilken kan användas som ytterligare underlag för behandling och syngöra resultat.

Vanligtvis kommer man en till två gånger i veckan, och varje besök tar en timme. Eftersom metoden är att betrakta som en träning för hjärnan, bör man räkna med minst 20 tillfällen för att uppnå en bestående effekt. Vid exempelvis ADHD brukar man behöva 20-40 sessioner. Bor du långt ifrån, finns också möjligheten att träna med neurofeedback två ggr per dag under t.ex. en tvåveckorsperiod.

Vi erbjuder Neurofeedback i Malmö på Medeon Science Park.

Vi finns centralt i Malmö, på Medeon Science Park, där vi tar emot för neurofeedback. Ring eller mejla för tidsbokning och prisuppgift.

Vi samarbetar också med aktörer i andra städer, så kontakta oss för vidare information.

[email protected] eller ring 0708-302170

Forskning på Neurofeedback 

Efterfrågan på neurofeedback växer, och det finns redan mycket internationell forskning. Läs den spännande historien om metoden här:

https://eeginfo-europe.com/en/about-us

Och här hittar du en aktuell lista på de studier som finns:

https://beemedic.com/en/study-update-2022-here-you-will-find-selection-current-neurofeedback-studies

I Tyskland godkändes metoden 2018  som en möjlighet när medicinering inte når fram. Man kan där även få neurofeedback på recept om man går til en certifierad ergoterapeut.

I Kroatien har sjukvården ett s.k. reimbursment nummer vilket möjliggör neurofeedback i den offentliga vården.

 

 

 


Gunilla Radu is OMC certified, according to Othmer neurofeedback .

 

 

Marianne, 48

”Jag kunde hålla huvudet kallt under tiden jag satt i trafikpropp på bron och kände mig inte sönderstressad (som jag normalt skulle vara) utan jag kunde tänka klart och ringa alla nödvändiga samtal till resebyrå och flygbolag.”

Jonas, 38

”Jag känner att min relation till min dotter har blivit mer harmonisk sedan vi båda började med neurofeedback.” 

Camilla, mor till 11-åring

”Min son har blivit lugnare och skolan ringer inte hem och klagar längre!”

Susanne, 43

””Jag har slutat tröstäta och dessutom har jag slutat röka.”

Önskar du veta mer om behandling med Neurofeedback?

Fyll i dina uppgifter nedan, så kontaktar vi dig snarast!