Trauma och Neurofeedback – en dialog med Ulf Sandström

Vad skapar trauma hos oss? En dialog med Ulf Sandström där vi pratar om bl.a förutsättningar för trauma, dess poteniella orsaker, hur det kan se ut hos olika människor och vad vi kan göra åt det.