Vi utbildar i Othmer’s metod

Nordic Center of Neurofeedback är officiell partner till EEGInfo/BEEMedic och har
den exklusive rättigheten att utbilda enligt Othmer-metoden i Sverige och Norge.
Våra kurser riktar sig till personer med medicinsk eller terapeutisk bakgrund som
önskar komplettera sin redan existerande praktik med neurofeedback.
Vi utbildar på både grund- och avancerad nivå, samt tillhandahåller möjligheten att
köpa utrustning från BEEMedic efter avslutad grundkurs.

 

Grundkurs

29 augusti – 2 september 2024, Stockholm

Mer information och anmälan

 Synchrony & alpha/theta 

Kurs i AlphaTheta/Synchrony:

Uppdateras så snart vi bokat nytt datum.

Mer information och anmälan