Att läka när inga piller hjälper!

Ett pilotprojekt – Läklabbet 2021

“Läklabbet är en utforskande resa, där jag efter 7 dagar är kär i livet igen för första gången på fjorton år” säger Bianca 52 år.

Oftast är det kvinnor med diffusa symptom och diagnoser som fibromyalgi och utmattningssyndrom som inte blir friska. Trots ökande medicinering blir sjukskrivningarna allt fler och längre. Det är uppenbarligen något som inte stämmer.

Läklabbet är ett pilotprojekt för personer som varit sjukskrivna helt eller delvis över 360 dagar. Vi är sex terapeuter som utforskar att kombinera de metoder vi har sett fungera under våra yrkesliv, vilket motsvarar lite över 100 år av erfarenhet.

Deltagarna fick under juni, juli och augusti

· Eko-terapi, naturvandring, tältkåtor och elfri miljö.
· Neurofeedback enligt Othmer-metoden
· Mental träning, KBT och hypnos
· Stresshantering med tapping och Havening
· Långsamma läkande rörelser som Qigong, Do-In
· Holografisk kinesiologi enligt Kilmaninstitutets modell
· Ett socialt tryggt sammanhang med ekologisk mat

Kombinationen arbetar med det mentala, det sociala, kroppens struktur och balans, näring och vistelse i naturen där tankar och känslor är lättare att hantera.

Beatrice är lite över 30 år och har kämpat med kronisk trötthet hela sitt liv. Flera diagnoser har följts av psykofarmaka vars biverkningar varit värre än de ursprungliga symptomen. Eftersom läkarna inte hittar nåt “fel” har hon mötts av skepsis från såväl familj som vänner. Så här säger Beatrice

Jag insett att jag inte alls är svag i kroppen, tvärtom väldigt stark. Börjar inse att det kanske inte är nåt stort fel på mig, varken fysiskt eller psykiskt. Börjar få hopp om att tröttheten och segheten i kroppen kan minska genom att jag tänker annorlunda. Börjar inse att det kanske beror på att jag belastar hjärnan med för många problem-tankar. Och att detta kan gå att förändra genom att ändra hur jag tänker. Jag har blivit medveten om hur min sinnesstämning kan ändras genom att jag ändrar min hållning, sträcker på mig och ser mer stolt ut.

Beatrice

Isabelle är ensamstående mamma med två barn i tonåren. Kroppen orkar inte. Tankarna mal skräckscenarion dygnet runt. Känslan av att kanske inte duga som förälder är ständigt närvarande. Panikattacker och ångest avlöser varandra. Vården har inte lyckats hitta “det” som får kropp och själ att komma i balans.

“Det har varit en fantastisk upplevelse att ha sex erfarna terapeuter som samarbetar, man berättar sin historia en gång och får sex perspektiv som samverkar med samma mål; att jag skall kunna läka mig själv med deras hjälp”

Isabelle

De har i nuläget fått 10 dagar på plats i Vallbo, detta följs av 2 månader med regelbundna kontroller en gång i veckan och utvärdering i mitten – sedan 6 dagar på plats.

De har fyllt i olika psykologiska skattningar för symptom, de får göra ett impuls- och fokus test, och de tar salivprov för att kunna mäta skillnader i immunförsvar genom IgA, kortisol och DHEAS. Samtliga markörer ingår i många andra studier och har dessa som referensgrupp. Målet är att utvärdera individuellt, inte metoder utan resultat.

Vi söker hjälp att nå ut med resultaten, att väcka nyfikenhet och forskare som vill använda våra resultat för utvärdering. Vi siktar på att strukturera om och skala upp inför nästa år.

Psykisk ohälsa och diffusa diagnoser bär en samhällskostnad på 70 miljarder per år räknat i sjukvård, socialförsäkring och förlorad produktivitet. Det personliga lidandet och effekten på familjemedlemmar är inte inräknat i detta. Vi förskriver mer psykofarmaka varje år, grundat på en biokemisk modell av psykisk ohälsa som saknar grund i forskning, ofta utan uppföljning eller kvalitetskontroll. Samtidigt ökar bristen på välmående. Det känns som ett tåg som sakta spårar ur, där någon behöver resa sig och dra i bromsen.

P.S. Läklabbet har inspirerats av Dr Ernst Westerlund, en exceptionell läkare som arbetade holistiskt redan på 1800-talet såväl i Enköping som i Storlien med att låta vissa patienter byta miljö, hitta ett socialt sammanhang och meningsfulla, enkla, praktiska uppgifter. Självklara saker som frisk luft och motion tillämpades med anmärkningsvärda resultat, och människor strömmade till från hela världen – upp till 300 patienter kunde befinna sig i hans vård samtidigt.

Idag ser vi ofta psykisk hälsa genom linser som letar problem, symptom och diagnoser – ändå vet vi sedan länge att ett symptom inte är ett problem i sig, utan en budbärare om ett större sammanhang. Om vi medicinerar en smärta i ryggen istället för att byta arbetsställning kommer en större räkning längre fram. Där är vi idag. Vi fortsätter på Dr Ernst Westerlunds Blomsterstig med moderna steg.

Stort tack till Light my fire och Eaubottle för gåvorna till våra deltagare!