Nordic Center of neurofeedback AB

Välkommen till Nordic Center of Neurofeedback! Vi erbjuder neurofeedback-träning för barn, ungdomar och vuxna, samt kurser i neurofeedback för dig med medicinsk- eller terapeutisk bakgrund, och som vill lägga till metoden i din redan existerande praktik – eller starta upp med metoden.

Se också våra fina böcker om ADHD, tics och Tourette, autism och dyslexi – skrivna direkt för unga! Samt vår handbok för elevassistenter i skolan.

ACAN – Annual Conference for Applied Neurofeedback 

Årets konferens hölls strax utanför Birmingham, på vackra Forests of Arden. Som representant för Nordic Center var jag där och hade förmånen att få lyssna på ett antal verkligt spännande presentationer om hur terapeuter världen över använder vår metod, ILF neurofeedback för att hjälpa människor vid t.ex post-Covid, smärta, utmattning mm. Konferensen hade ett tydligt tema: trauma, vilket avspeglade sig bl.a i att några av våra mest kända röster inom traumabehandling var där: Sebern Fisher, Roxana Sasu,…..

Click the image to read more.

TRÄNA HJÄRNAN med

neurofeedback

När du kommer till ett träningstillfälle får du slå dig ner i en skön fåtölj. Du tittar på en skärm som visar olika program, och fyra elektroder lyssnar av dina hjärnvågor och ger hjärnan feedback på sin egen aktivitet. Genom visuell, auditiv och taktil feedback kan hjärnan tränas till bättre funktion.

Varje träningstillfälle varar ca 30 minuter.

Läs mer här

våra KURSer I NEUROFEEDBACK

Vi utbildar helt enligt Othmer’s metod genom vårt exklusiva partnerskap med EEGInfo/BEEMedic. Vår fem-dagars grundkurs ger dig den kunskap Du behöver för att  komma igång med neurofeedback direkt.

Efter genomgången grundkurs samt en tids praktik, erbjuder vi en avancerad kurs i Synchrony och AlphaTheta – verksamma metoder för att hjälpa vid bl.a. trauma.

Efter genomförd grundkurs har Du möjlighet att köpa utrustning, och Du är välkommen att kontakta oss i förväg för mer information, t.ex. om den prestanda programmet kräver av din dator.

Boka din utbildning här

Nordic Center of Neurofeedback AB
Medeon Science Park
205 12 Malmö

0708 – 30 21 70
[email protected]